MP355
MP355

MU – Battle Cruiser

1.600.000 ₫

MP359
MP359
MP350
MP350
MP447
MP447

MU – Phoenix Fighter

350.000 ₫

MP360
MP360

MU – Robot nhện ma

400.000 ₫

MP352
MP352
Hết Hàng
MP351
MP351

MU – Siege Tank

900.000 ₫

MP354
MP354

MU – Siêu Robot Thor

1.400.000 ₫