Mời các bạn xem Video Clip dưới đây để hiểu rõ hơn về bao bì cũng như chất lượng các hãng sản xuất mô hình kim loại 3D lắp ráp