Mô Hình Ngoại Cỡ

69 sản phẩm
Bộ lọc
  • Sản phẩm nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Tên: A-Z
  • Tên: Z-A
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Bán chạy nhất
  • Tồn kho giảm dần
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Áo Tân Nương (Wedding Dress) P131-RG – MP784
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Áo Tân Nương (Wedding Dress) P131-RG – MP784
-10%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Áo Tân Nương (Wedding Dress) P131-RG – MP784

768,000₫ 855,000₫

336 mảnh
4/10
DxRxC: 22.5 X 18 X 19 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Tàu Thừa Phong Phá Lãng (The Wind Breaker) HP171-KG – MP1004
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Tàu Thừa Phong Phá Lãng (The Wind Breaker) HP171-KG – MP1004
-25%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Tàu Thừa Phong Phá Lãng (The Wind Breaker) HP171-KG – MP1004

1,075,000₫ 1,435,000₫

709 mảnh
6/10
DxRxC: 35 X 15.5 X 26 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhân Duyên Cát (Lovers Pavilion) HP218-GN - MP1119
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhân Duyên Cát (Lovers Pavilion) HP218-GN - MP1119
-23%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhân Duyên Cát (Lovers Pavilion) HP218-GN - MP1119

998,000₫ 1,290,000₫

557 mảnh
5/10
DxRxC: 21 X 13.6 X 29.8 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hoa Ánh Nguyệt (The Moon Rose) P258-GB – MP1130
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hoa Ánh Nguyệt (The Moon Rose) P258-GB – MP1130
-5%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hoa Ánh Nguyệt (The Moon Rose) P258-GB – MP1130

998,000₫ 1,050,000₫

444 mảnh
4/10
DxRxC: 24.8 X 8 X 28 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Vẹt (The Scarlet Macaw) HP118-NBR - MP748
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Vẹt (The Scarlet Macaw) HP118-NBR - MP748
-14%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Vẹt (The Scarlet Macaw) HP118-NBR - MP748

398,000₫ 465,000₫

83 mảnh
4/10
DxRxC: 28 X 13 X 19 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Quảng Hàn Cung (The Moon Palace) HP143-WGK - MP836
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Quảng Hàn Cung (The Moon Palace) HP143-WGK - MP836
-1%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Quảng Hàn Cung (The Moon Palace) HP143-WGK - MP836

888,000₫ 900,000₫

429 mảnh
6/10
DxRxC: 21 X 17 X 18 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Đôi Cánh Tia Chớp (Thunder Wings) P069-RS – MP196
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Đôi Cánh Tia Chớp (Thunder Wings) P069-RS – MP196
-33%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Đôi Cánh Tia Chớp (Thunder Wings) P069-RS – MP196

368,000₫ 550,000₫

215 mảnh
7/10
DxRxC: 20.1 X 9.3 X 16.5CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Công (Peacock) HP102-NGB - MP437
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Công (Peacock) HP102-NGB - MP437
-28%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Công (Peacock) HP102-NGB - MP437

398,000₫ 550,000₫

100 mảnh
5/10
DxRxC: 13.9 X 8.5 X 23 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Microworld Ong Bắp Cày (Hornet) - MP1039
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Microworld Ong Bắp Cày (Hornet) - MP1039
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Microworld Ong Bắp Cày (Hornet) - MP1039

750,000₫

151 mảnh
5/10
DxRxC: 13 X 10.4 X 4.7 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Nhà Thờ Chúa Hiển Dung (Kizhi Church Of The Transfiguration) HP088-KYS – MP314
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Nhà Thờ Chúa Hiển Dung (Kizhi Church Of The Transfiguration) HP088-KYS – MP314
-20%
image video
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Jade Pool Pavilion P264-GB - MP1153
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Jade Pool Pavilion P264-GB - MP1153
-16%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Jade Pool Pavilion P264-GB - MP1153

998,000₫ 1,190,000₫

934 mảnh
5/10
DxRxC: 30*23*26.5 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Đàn Thiên Âm Liễm Ảnh (Aqua) P295-GB - MP1158
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Đàn Thiên Âm Liễm Ảnh (Aqua) P295-GB - MP1158
-1%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Đàn Thiên Âm Liễm Ảnh (Aqua) P295-GB - MP1158

469,000₫ 475,000₫

140 mảnh
2/10
DxRxC: 12.5.5 X 5 X 27.5CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp MU Điểu Linh Lung (Magpie Paradise) YM-N128 - MP1060
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp MU Điểu Linh Lung (Magpie Paradise) YM-N128 - MP1060
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp MU Điểu Linh Lung (Magpie Paradise) YM-N128 - MP1060

1,380,000₫

251 mảnh
7/10
DxRxC: 23X 18X 32 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Blue Magnetic Rotation HP093-BSK – MP340
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Blue Magnetic Rotation HP093-BSK – MP340
-22%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Blue Magnetic Rotation HP093-BSK – MP340

1,050,000₫ 1,350,000₫

476 mảnh
7/10
DxRxC: 24 X 16 X 24CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Iron Star Vườn Tô Châu (Suzhou Garden) - MP1087
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Iron Star Vườn Tô Châu (Suzhou Garden) - MP1087
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Iron Star Vườn Tô Châu (Suzhou Garden) - MP1087

900,000₫

220 mảnh
2/10
DxRxC: 17 X 10.3 X 5.5 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Juyuan Tower HP111-RKS - MP598
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Juyuan Tower HP111-RKS - MP598
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Juyuan Tower HP111-RKS - MP598

755,000₫

303 mảnh
5/10
DxRxC: 12 X 13 X 18.5CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Lăng Tiêu Bảo Điện (Lingxiao Palace) P225-WG – MP1126
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Lăng Tiêu Bảo Điện (Lingxiao Palace) P225-WG – MP1126
-20%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Lăng Tiêu Bảo Điện (Lingxiao Palace) P225-WG – MP1126

1,112,000₫ 1,390,000₫

782 mảnh
7/10
DxRxC: 34 X 20 X 28 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Thanh Sơn Đại (Qing Shan Dai) P216-GN – MP1121
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Thanh Sơn Đại (Qing Shan Dai) P216-GN – MP1121
-8%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Thanh Sơn Đại (Qing Shan Dai) P216-GN – MP1121

998,000₫ 1,090,000₫

818 mảnh
5/10
DxRxC: 19 X 10.5 X 30.5 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hỷ Phiến (Xi Fan) HP196-RG – MP1120
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hỷ Phiến (Xi Fan) HP196-RG – MP1120
-31%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hỷ Phiến (Xi Fan) HP196-RG – MP1120

798,000₫ 1,150,000₫

510 mảnh
5/10
DxRxC: 26.4 X 5 X 35.5 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Red Thunder HP085-RSK – MP1108
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Red Thunder HP085-RSK – MP1108
-26%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Red Thunder HP085-RSK – MP1108

998,000₫ 1,350,000₫

522 mảnh
10/10
DxRxC: 21 X 17 X 22.5 CM