Mô Hình Ngoại Cỡ

69 sản phẩm
Bộ lọc
  • Sản phẩm nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Tên: A-Z
  • Tên: Z-A
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Bán chạy nhất
  • Tồn kho giảm dần
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Tàu Thừa Phong Phá Lãng (The Wind Breaker) HP171-KG – MP1004
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Tàu Thừa Phong Phá Lãng (The Wind Breaker) HP171-KG – MP1004
-25%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Tàu Thừa Phong Phá Lãng (The Wind Breaker) HP171-KG – MP1004

1,075,000₫ 1,435,000₫

709 mảnh
6/10
DxRxC: 35 X 15.5 X 26 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Vẹt (The Scarlet Macaw) HP118-NBR - MP748
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Vẹt (The Scarlet Macaw) HP118-NBR - MP748
-14%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Vẹt (The Scarlet Macaw) HP118-NBR - MP748

398,000₫ 465,000₫

83 mảnh
4/10
DxRxC: 28 X 13 X 19 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhân Duyên Cát (Lovers Pavilion) HP218-GN - MP1119
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhân Duyên Cát (Lovers Pavilion) HP218-GN - MP1119
-23%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhân Duyên Cát (Lovers Pavilion) HP218-GN - MP1119

998,000₫ 1,290,000₫

557 mảnh
5/10
DxRxC: 21 X 13.6 X 29.8 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hoa Ánh Nguyệt (The Moon Rose) P258-GB – MP1130
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hoa Ánh Nguyệt (The Moon Rose) P258-GB – MP1130
-5%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Hoa Ánh Nguyệt (The Moon Rose) P258-GB – MP1130

998,000₫ 1,050,000₫

444 mảnh
4/10
DxRxC: 24.8 X 8 X 28 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Áo Tân Nương (Wedding Dress) P131-RG – MP784
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Áo Tân Nương (Wedding Dress) P131-RG – MP784
-10%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Áo Tân Nương (Wedding Dress) P131-RG – MP784

768,000₫ 855,000₫

336 mảnh
4/10
DxRxC: 22.5 X 18 X 19 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Quảng Hàn Cung (The Moon Palace) HP143-WGK - MP836
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Quảng Hàn Cung (The Moon Palace) HP143-WGK - MP836
-1%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Quảng Hàn Cung (The Moon Palace) HP143-WGK - MP836

888,000₫ 900,000₫

429 mảnh
6/10
DxRxC: 21 X 17 X 18 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Nguyệt Cung Moon Palace – MP832
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Nguyệt Cung Moon Palace – MP832
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Nguyệt Cung Moon Palace – MP832

900,000₫

158 mảnh
6/10
DxRxC: 18.5X 12 X 23.5 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Jade Pool Pavilion P264-GB - MP1153
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Jade Pool Pavilion P264-GB - MP1153
-16%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Jade Pool Pavilion P264-GB - MP1153

998,000₫ 1,190,000₫

934 mảnh
5/10
DxRxC: 30*23*26.5 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Nhà Thờ Chúa Hiển Dung (Kizhi Church Of The Transfiguration) HP088-KYS – MP314
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Nhà Thờ Chúa Hiển Dung (Kizhi Church Of The Transfiguration) HP088-KYS – MP314
-49%
image video
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Công (Peacock) HP102-NGB - MP437
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Công (Peacock) HP102-NGB - MP437
-28%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Con Công (Peacock) HP102-NGB - MP437

398,000₫ 550,000₫

100 mảnh
5/10
DxRxC: 13.9 X 8.5 X 23 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Lâu Đài Đế Vương Atlantis – MP1005
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Lâu Đài Đế Vương Atlantis – MP1005
-8%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Lâu Đài Đế Vương Atlantis – MP1005

1,428,000₫ 1,550,000₫

280 mảnh
7/10
DxRxC: 18 X 17 X 28 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Microworld Ong Bắp Cày (Hornet) - MP1039
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Microworld Ong Bắp Cày (Hornet) - MP1039
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Microworld Ong Bắp Cày (Hornet) - MP1039

750,000₫

151 mảnh
5/10
DxRxC: 13 X 10.4 X 4.7 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Marvel Iron Man – MP942
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Marvel Iron Man – MP942
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Marvel Iron Man – MP942

590,000₫

112 mảnh
6/10
DxRxC: 13 X 7.2 X 19.5 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhà Hát Hồng Hải Đường (Red Crabapple Theater) P150-GRN - MP877
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Nhà Hát Hồng Hải Đường (Red Crabapple Theater) P150-GRN - MP877
image video
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp MU Điểu Linh Lung (Magpie Paradise) YM-N128 - MP1060
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp MU Điểu Linh Lung (Magpie Paradise) YM-N128 - MP1060
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp MU Điểu Linh Lung (Magpie Paradise) YM-N128 - MP1060

1,380,000₫

251 mảnh
7/10
DxRxC: 23X 18X 32 CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Mayra's Warship (Màu Vàng) HP074-GS - MP1107
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Mayra's Warship (Màu Vàng) HP074-GS - MP1107
-10%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Mayra's Warship (Màu Vàng) HP074-GS - MP1107

278,000₫ 308,000₫

75 mảnh
5/10
DxRxC: 19.2 X 7.3 X 8.8 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Juyuan Tower HP111-RKS - MP598
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Juyuan Tower HP111-RKS - MP598
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Juyuan Tower HP111-RKS - MP598

755,000₫

303 mảnh
5/10
DxRxC: 12 X 13 X 18.5CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Bồng Lai Tiên Đảo Penglai Fairy Island – MP828
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Bồng Lai Tiên Đảo Penglai Fairy Island – MP828
-10%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D MU Bồng Lai Tiên Đảo Penglai Fairy Island – MP828

1,398,000₫ 1,550,000₫

245 mảnh
7/10
DxRxC: 20 X 22 X 35 CM
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Đôi Cánh Tia Chớp (Thunder Wings) P069-RS – MP196
 Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Đôi Cánh Tia Chớp (Thunder Wings) P069-RS – MP196
-33%
image video

Mô Hình Kim Loại Lắp Ráp 3D Piececool Đôi Cánh Tia Chớp (Thunder Wings) P069-RS – MP196

368,000₫ 550,000₫

215 mảnh
7/10
DxRxC: 20.1 X 9.3 X 16.5CM
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Lăng Tiêu Bảo Điện (Lingxiao Palace) P225-WG – MP1126
 Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Lăng Tiêu Bảo Điện (Lingxiao Palace) P225-WG – MP1126
-20%
image video

Mô Hình Kim Loại 3D Lắp Ráp Piececool Lăng Tiêu Bảo Điện (Lingxiao Palace) P225-WG – MP1126

1,112,000₫ 1,390,000₫

782 mảnh
7/10
DxRxC: 34 X 20 X 28 CM