Chương trình ưu đãi

Khuyến mãi dành cho bạn

Giảm 15K vận chuyển

Giảm 15K vận chuyển

Đơn hàng từ 100k

Mã: GIAM15KSHIP

HSD: 31/12/2023

Giảm 2%

Giảm 2%

Đơn hàng từ 500k

Mã: GIAM2P

HSD: 31/12/2024

Giảm 4%

Giảm 4%

Đơn hàng từ 1000K

Mã: GIAM4P

HSD: 31/12/2024

Giảm 7%

Giảm 7%

Đơn hàng từ 2000k

Mã: GIAM7P

HSD: 31/12/2024

Giảm 20%

Giảm 20%

Mô hình gỗ Robotime

Mã: ROBOTIME20

HSD: 31/12/2023

Giảm 20%

Giảm 18%

Mô hình giấy CubicFun

Mã: CUBICFUN18

HSD: 31/12/2023

Chương Trình Thành Viên

Ưu đãi vận chuyển

Hóa đơn < 290K

Đồng giá ship 25K toàn quốc

Ưu đãi vận chuyển

Hóa đơn từ 290K

Freeship toàn quốc

Chọn 1 ưu đãi

Hóa đơn từ 380K

Tặng kìm 50k
Hoặc 1 mô hình 48k

Chọn 1 ưu đãi

Hóa đơn từ 490K

Tặng combo dụng cụ 110k
Hoặc 1 mô hình 78k

Chọn 1 ưu đãi

Hóa đơn từ 1000K

Tặng combo dụng cụ 110k + 1 mô hình 108k
Hoặc 1 mô hình kim loại 155k
Hoặc 1 mô hình gỗ 195k

Chọn 1 ưu đãi

Hóa đơn từ 1500K

Tặng combo dụng cụ 110k + 1 mô hình 135k
Hoặc 1 mô hình kim loại 190k
Hoặc 1 mô hình gỗ 230k

Chọn 1 ưu đãi

Hóa đơn từ 2000K

Tặng combo dụng cụ 110k + 1 mô hình 155k
Hoặc 1 mô hình kim loại 225k
Hoặc 1 mô hình gỗ 285k

Ưu đãi VIP

Hóa đơn từ 3000K

Giảm 10% (Mã HAPPY10) + Tặng 1 mô hình 195k

GIAM15KSHIP
Hạn sử dụng
31/12/2023
 • Dành cho đơn hàng từ 100k
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
GIAM2P
Hạn sử dụng
31/12/2024
 • Giảm tối đa 50K
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
GIAM4P
Hạn sử dụng
31/12/2024
 • Giảm tối đa 90K
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
GIAM7P
Hạn sử dụng
31/12/2024
 • Giảm tối đa 150K
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
ROBOTIME20
Hạn sử dụng
31/12/2023
 • Áp dụng cho mô hình gỗ 3D
 • Không áp dụng sản phẩm đang giảm giá
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
CUBICFUN18
Hạn sử dụng
31/12/2023
 • Áp dụng cho mô hình giấy 3D
 • Không áp dụng sản phẩm đang giảm giá
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán